[sc_post_date]

Stærk omsætning sikrer solidt resultat for ELF Development i 2019, trods investering i fremtidig vækst og bæredygtighed.

ELF Development leverede et solidt resultat i 2019 samtidig med investeringer i geografisk ekspansion, udbygning af organisation, IT og bæredygtighed. Virksomheden, der dels udvikler ejendomsprojekter, dels har en større portefølje af investeringsejendomme, kom ud af året med et resultat før skat på 153 mio. kr. og en soliditetsgrad på 28%. Ledelsen betegner resultatet som tilfredsstillende.

ELF Development oplevede stærk aktivitet i 2019 og præsterede et resultat før skat på 153 mio. kr. Med et nettoresultat på 121 mio. kr. opnåede koncernen en egenkapitalforrentning på 17,5% og egenkapitalen udgør herefter 746 mio. kr., svarende til en soliditetsgrad på 28%.

 ”Jeg er meget stolt af organisationens stærke præstation. I et sencyklisk marked, hvor vi har outsourcet ejendomsadministration af investeringsporteføljen og haft fokus på geografisk ekspansion og bæredygtig udvikling, udgør årets økonomiske resultat et solidt fundament for de kommende år, ” siger Ludvig Find, CEO i ELF Development.

Omsætningen er steget med knap 20% og virksomheden fastholder et stabilt og positivt resultat både i udviklings- og investeringsporteføljen. Den lavere bundlinje er et resultat af mindre værdireguleringer af investeringsporteføljen end året før, grundet aftagende yield compression i markedet.

”Vi vurderede i 2019, at ejendomsmarkedet befandt sig i et sencyklisk stadie, og valgte på den baggrund en konservativ investeringsstrategi uden køb af jord til udvikling. Over de kommende to år planlægger vi imidlertid vækst af både organisation og jordbank, og begynder derfor nu aktivt at lede efter større, langsigtede og gode udviklingsprojekter. For at geare virksomheden til vækst, investerer vi i medarbejdere, branding, IT-systemer og bæredygtighed” siger Ludvig Find.

BÆREDYGTIGHED OG GRØNT BYGGERI

Regnskabsåret har budt på en række tiltag i forbindelse med omstilling til mere bæredygtigt og klimavenligt byggeri. I Trongården i Lyngby bliver alle boliger Svanemærket lige fra lokalplan til materialer, mens dele af IrmaByen bygges efter Nordic Built Charter. ELF Development har også meldt sig i DGNB og er nu ved at uddanne udvalgte medarbejdere, så virksomheden fremover kan foretage de rigtige bæredygtige valg hele vejen gennem byggeprocessen og levere de bedste produkter til den rigtige pris i markedet.

”I dag er vores kunder ikke villige til at betale ekstra for bæredygtighedscertificering, men vi har besluttet at påtage os denne omkostning, da vi betragter det som en god investering, der vil gøre en forskel for både købere og miljøet på langt sigt”, siger Andreea Kaiser, CIO hos ELF Development.

MEDARBEJDERTILFREDSHED HØJT PÅ AGENDAEN

I en trivselsundersøgelse for 2019 vurderede medarbejderne deres tilfredshed til 84 ud af 100 mulige.

”Vi stiller høje krav til medarbejdertrivslen og ambitionen er altid at ligge på 80 eller derover i vores årlige trivselsundersøgelser,” siger Andreea Kaiser. ”Tilfredse og kompetente medarbejdere er fundamentet for en stærk organisation og stærke præstationer.”

GEOGRAFISK EKSPANSION OG POSITIVE FORVENTNINGER

ELF Development fortsætter sit strategiske arbejde mod en langsigtet tilstedeværelse i Storkøbenhavn samt i Danmarks næststørste by Aarhus, hvor virksomheden allerede har købt et større landområde til boligudvikling.

Baseret på igangsatte byggerier til private købere og egen portefølje til levering i indeværende år, samt en attraktiv investeringsportefølje, forventer ELF Development at resultatet for 2020 vil overstige dette års resultat væsentligt.


For mere information

Ludvig Fin, CEO, ELF Development, tlf. 28 59 62 50

Mette-Louise Meng, Head of Marketing, ELF Development, tlf. 25 57 52 06