ELF Development A/S søger Garanti- og servicemedarbejder

Har du lyst til at være en del af ELF Developments stærke team og dermed arbejde i en inspirerende og dynamisk organisation, så se her:

Titel
Garanti- og servicemedarbejder

Reference til
Garanti- og servicechef Ulla Høyberg Damgaard Rømer

Domicil
Strandvejen 70, 1. – 2900 Hellerup

Ansvarsområder
Håndtere ELFs forpligtelser og krav i forhold til kunder og entreprenører under og efter aflevering af boliger samt i forbindelse med 1- og 5-årsgennemgange.

Opgaver
Deltage i gennemgange af boliger med kunder/beboere.
Sikre hurtig og effektiv opfølgning på fejl- og mangler, herunder foretage registreringer og varetage fornøden mailkorrespondance.
Koordinere udbedring af fejl- og mangler med kunder/beboere og entreprenører.

Erfaring
Erfaring fra byggebranchen eller ejendomsbranchen – gerne som håndværker, entreprenør eller rådgiver.

Uddannelse
Teknisk/praktisk faguddannelse, konstruktør – eventuelt arkitekt eller ingeniør. Praktisk erfaring vil blive vægtet højt.

Øvrige kompetencer
Gode kommunikative egenskaber. Dansk beherskes i skrift som tale. Kendskab til engelsk en fordel.
MS Office beherskes til fulde. Gerne kendskab til C-WEB og Ajour.

Arbejdstid
Som udgangspunkt fuldtidsstilling, men reduceret tid en mulighed.

Løn mv.
Attraktiv gagepakke, der modsvarer de stillede krav.

Tiltrædelse
Snarest mulig.

Kontakt:
Ansøgning sendes pr. mail til Ulla H. D. Rømer: uhdr@elfdevelopment.dk.

Såfremt der måtte være spørgsmål til stillingen kan Ulla kontaktes enten på ovenstående mail eller på telefon 22 72 30 24.

Om ELF Development
ELF Development A/S er en familiejet virksomhed, der overordnet set har to forretningsområder; udvikling af ejendomsprojekter og udvikling samt administration (udlejning) af egen ejendomsportefølje. Udviklingsprojekterne er primært baseret på boliger, der sælges enten enkeltvis til private købere, samlet til professionelle investorer eller til egen portefølje. Geografisk er ELFs forretningsaktiviteter primært koncentreret omkring København. ELF har gennem årene leveret solide resultater. I 2017 blev årets resultat efter skat 211 mio.kr. og ved årets udgang udgjorde egenkapitalen 462 mio.kr svarende til en soliditet på 29%. ELF beskæftiger pt. omkring 30 medarbejdere. ELF drives ud fra værdierne Professionalisme, Kvalitet, Troværdighed og tillid samt Ansvarlighed.