[sc_post_date]

ELF planter 250.000 træer på tværs af 5 kontinenter

Byggebranchen har et ansvar

Byggebranchen står i dag for 40% af al CO2-udledning. I ELF Development har vi et ansvar for at hjælpe med at rydde op efter mange års CO2-udledning og for fremadrettet at sikre bæredygtige løsninger i alle byggeriets faser.

Vi vil tage ansvar for fremtiden og arbejder derfor aktivt for at forebygge forurening og minimere vores klimaaftryk. For at understøtte denne ambition arbejder vi for at implementere en ambitiøs klima- og miljøpolitik, som bl.a. indbefatter intelligente løsninger, der kan optimere energiforbruget i vores byggerier. Herudover fokuserer vi på genanvendelse af byggematerialer og effektiv ressourceanvendelse på byggepladserne.

20 mio. træer inden udgangen af 2019

I oktober 2019 har ELF Development valgt at støtte op om et fantastisk initiativ, der er i tråd med vores bæredygtige fokus. Vi planter en kvart million træer i samarbejde med #TeamTrees og Arbor Day Foundation.

Initiativet er en del af #TeamTrees-kampagnen, hvis målsætning er at rejse 20 mio. dollars inden udgangen af 2019. For hver dollar bliver vores klode beriges med ét nyplantet træ. På denne måde er kampagnen med til at sikre genopbygning af skovområder og genskabelse af oprindelige levesteder for plante- og dyreliv i områder, der har allermest brug for det.

Skovrejsningen sker ikke i egne, hvor mennesker fortrænges, men derimod i tyndtbefolkede og typisk nyligt fredede områder. Dette er eksempelvis områder, hvor selskaber tidligere har ryddet skov for tømmer uden at genplante. For hvert træ, der plantes gennem skovrejsning, reduceres vores CO2 i atmosfæren.

Et skridt i den rigtige retning

I ELF Development er vi ekstremt stolte af at være en del af initiativet #TeamTrees. Vi er klar over, at dette blot er et skridt på vejen, men det er et skridt i den rigtige retning. Derfor opfordrer vi alle, der har mulighed for det, til at støtte initiativet.

For mere information

Andreea Kaiser, CIO, ELF Development, tlf. 42 52 53 60
Mette-Louise Meng, Head of Marketing, ELF Development, tlf. 25 57 52 06