[sc_post_date]

Stærk eksekvering og højt medarbejderengagement har ført ELF Development succesfuldt gennem 2018

2018 blev endnu et år med høj aktivitet og stærke resultater for ELF Development. Virksomheden, der delsudvikler ejendomsprojekter, dels har en større portefølje af investeringsejendomme, kom ud af året med etresultat før skat på 221 mio. kr. og en soliditetsgrad på 30%. Ledelsen betegner resultatet som megettilfredsstillende.

Årets omsætning udgør 421 mio.kr., mens EBT udgør 221 mio. kr. før skat og 172 mio. kr. efter skat. Ved udgangen af 2018 har ELF Development en egenkapital på 634 mio. kr., hvilket svarer til en soliditetsgrad på 30% og en egenkapitalforrentning på 31%.

”Jeg er utroligt stolt af hvad organisationen har præsteret igen i år. Vi leverer et solidt årsregnskab for 2018, hvor vi kan fremvise en stærk indtjening, og hvor vi fastholder et stabilt og positivt resultat både i vores

udviklingsportefølje og vores investeringsportefølje,” siger Ludvig Find, CEO i ELF Development. ”Vi mærker nu resultaterne af den store indsats, som vores dygtige og dedikerede medarbejdere yder – ikke kun på bundlinjen, men også på kvaliteten af de gennemførte byggerier og lokalplaner i årets løb. Det er et tydeligt bevis på, at vores investeringer i medarbejdere og høje kvalitetskrav til såvel proces som slutprodukt lønner sig i form af konkrete resultater,” fortsætter Ludvig Find.

Både top- og bundlinje er lavere end i rekordåret 2017, men nøgletallene er nogenlunde på niveau. Faldet i nettoomsætningen sammenlignet med 2017 er ikke udtryk for et faldende aktivitetsniveau, men skyldes at udlejningsboliger opført og afleveret til egen portefølje ikke fremgår af nettoomsætningen, som det er tilfældet ved et eksternt salg. I 2018 afleverede ELF Development 275 boliger, heraf 133 boliger til egeninvesteringsportefølje, til en værdi af ca. 850 mio. kr., hvilket er på niveau med 2017.

Geografisk ekspansion og fremtidsudsigter
Selskabet har i årets løb udvidet sin geografiske tilstedeværelse. Købet af et større område nord for Aarhus sidst på året blev det indledende skridt mod en langsigtet tilstedeværelse i Danmarks næststørste by.

ELF Development vurderer, at markedet er på et sen-cyklisk stade, og har justeret selskabets pipeline til at matche dette. Såvel projekter startet i årets løb som nye projekter under udvikling har potentialet til at sikre fortsat god indtjening, og for 2019 forventes et fortsat stabilt aktivitetsniveau samt solide tal for både indtjeningog solvensgrad uanset markedsudviklingen.

For mere information

Ludvig Find, CEO i ELF Developmentt, tlf. 28 59 62 50
Andreea Kaiser, CIO i ELF Development, tlf. 42 52 53 60