[sc_post_date]

Nyt bykvarter undervejs på Amager

Over de næste år står området langs Kornblomstvej og Sundholmsvej på Amager over for en gennemgribende transformation. Under navnet Astas Have skal ELF Development udvikle et nyt kvarter bestående af både bolig og erhverv, som skal smelte sammen med områdets fortid og historie.

I løbet af de kommende år skal området langs Kornblomstvej og Sundholmsvej på Amager transformeres til et nyt mangfoldigt bykvarter, hvor nyopførte boliger, bevaringsværdige bygninger og erhverv skal gå op i en højere enhed. Lokalplanen for området er vedtaget, og ELF forventer at kunne stikke spaden i jorden og starte byggeriet i løbet af fjerde kvartal 2021.

ELF Development er bygherre på byggeriet af Astas Have og agerer samtidig delegeret bygherre på vegne af Boligforeningen VIBO. I samarbejde med KANT Arkitekter A/S, Dominia A/S og Q-Construction, som har totalentreprisen, skal vi opføre i alt ca. 7.900 m2 fordelt på 33 ejerboliger, 31 almene boliger for VIBO samt et erhvervslejemål, der fastlægges til publikumsorienteret serviceerhverv. Bebyggelsen vil rejse sig i fire og fem etager med tagterrasser på toppen, og i midten af bygningerne opfører vi et fælles gårdrum med plads til ophold og cykelparkering.

I dag er området kendetegnet ved række spor fra industrihistorien bl.a. i form af tre bevaringsværdige bygninger, som alle ligger på Sundholmsvej. For at bevare historien fra områdets fortid og skabe bedre sammenhæng mellem bebyggelserne i området, skal den vedtagne lokalplan sikre at den nye bebyggelse tilpasses de bevaringsværdige bygninger. Derfor opfører vi Astas Have i overensstemmelse med områdets egenart med randbebyggelse i form af karréer og veldefinerede gårdrum.


For mere information

Jan kristensen, CEO, ELF Development, tlf.: 28 19 66 74
Mette-Louise Meng, Head of Marketing, ELF Development, tlf. 25 57 52 06