[sc_post_date]

Solidt fundament og dedikerede medarbejdere har ført ELF Development sikkert gennem 2020

I et år præget af Coronarestriktioner, organisatorisk vækst og omstrukturering leverede ELF Development et stærkt resultat. Ejendomsudvikleren, som ligeledes besidder en større portefølje af investeringsejendomme, kom ud af 2020 med et resultat før skat på 200 mio. kr. og en soliditetsgrad på 32%. Ledelsen betegner resultatet som tilfredsstillende.

ELF Development leverede i 2020 et resultat før skat på 200 mio. kr., hvilket er 30% højere end sidste års resultat. Med et nettoresultat på 158 mio. kr. opnåede koncernen en egenkapitalforrentning på 19% og egenkapitalen udgør herefter 899 mio. kr., svarende til en soliditetsgrad på 32%.

”Jeg er meget stolt af organisationens stærke præstation i et udfordrende år. Årets resultat er frugten af et solidt fundament fra de foregående år koblet med engagement og eksekvering fra hele holdet. Det har været en fornøjelse at se en voksende organisation skabe sammenhold og resultater i et år præget af adskillelse, restriktioner og organisatorisk omstrukturering,” siger CEO Jan Kristensen, som tiltrådte 1. august 2020.


Velkommen til ny CEO og nye medarbejdere
År 2020 stod i omstillingens tegn hos ELF Development. Med henblik på selv at kunne fokusere på research, innovation, konceptudvikling og international ekspansion, indtrådte stiftere Ludvig Find og Andreea Kaiser i moderselskabets ledelse og ansatte Jan Kristensen som CEO i Danmark.  Dermed udgøres den danske direktion fremover af CEO Jan Kristensen og CFO Kristian Hare, mens Ludvig Find og Andreea Kaiser fortsat rådgiver den danske forretning fra bestyrelsesniveau.

Med henblik på at kunne imødekomme virksomhedens fremtidige ambitioner voksede organisationen fra 31 til 41 fuldtidsansatte, og der planlægges yderligere ansættelser i 2021. For at give virksomheden og medarbejderne de optimale rammer for vækst og trivsel besluttedes det i 2020 at omdanne kontorejendommen på Knud Højgårds Vej i Søborg til nyt domicil for koncernen. Ejendommen, som bliver DGNB Guld certificeret, er under ombygning og virksomheden forventer at indtage det nye domicil ultimo 2021.

Bæredygtighed og samfundsansvar
I 2020 igangsatte ELF Development energieftersyn af alle ejendomme i porteføljen med henblik på at identificere energispild og optimeringspotentiale, ligesom relevante medarbejdere har gennemført DGNB-uddannelse. Derudover bygges alle boliger i Trongården i Lyngby i henhold til Svanemærke-standarder, lige fra lokalplan til materialer, mens dele af IrmaByen bygges efter Nordic Built Charter. Aktuelt fokuserer ELF Development på udarbejdelse af specifikke klimamål samt implementering af bæredygtige og værdiskabende tiltag i byggeprogram, arbejdsgange og processer.

Forventninger til de kommende år
ELF Development fortsætter sit strategiske arbejde mod en langsigtet tilstedeværelse i Storkøbenhavn samt i Danmarks næststørste by Aarhus, hvor virksomheden allerede har købt et større landområde ved Brendstrup til boligudvikling. Efter to år med meget konservativ investeringsstrategi har ELF Development sat fokus på vækst af både organisation og jordbank med henblik på udvikling af mangfoldige og bæredygtige by- og boligprojekter.


For mere information

Andreea Kaiser, Bestyrelsesformand, ELF Development, tlf. 42 52 53 60
Jan kristensen, CEO, ELF Development, tlf. 28 19 66 74
Mette-Louise Meng, Head of Marketing, ELF Development, tlf. 25 57 52 06